SUSUNAN ORGANISASI YAYASAN

Pembina

  • Ketua                     : H. Fadil Malchan Mukhayin
  • Anggota                : Muhammad Muhajir, S.Pd.I

Pengurus

  • Ketua                     : Hj. Kartikasari Fadil Mukhayin, Lc
  • Sekretaris              : Fatimah
  • Bendahara            : Dra. Hj. Mayasari Fadil Mukhayin

Pengawas     

  • Ketua                     : dr. KH. Muhammad Thohir, Sp.Kj